Moduli

Metode podučavanja i podržavanja u virtualnoj podršci

Dragi sudionici,

tečaj će biti otvoren do 15. studenog 2020.!

Tempo kojim ćete prolaziti tečaj određujete sami.

Ovaj tečaj nastao je kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa početkom 2020. godine koja je u velikoj mjeri uzrokovala prestanak pružanja usluga rane intervencije. Ipak, potrebno je naglasiti da tečaj o virtualnoj podršci nije samo alternativni način rada za vrijeme kriznih situacija, nego ima važnu ulogu u provođenju usluga rane intervencije općenito.

Prednosti rane intervencije su poznate, ali još uvijek mnogo roditelja i djece nema pristup uslugama koje su nužne za poticanje njihovog optimalnog razvoja, što zbog udaljenosti od pružatelja usluga, što zbog nedostatka stručnjaka. Virtualna podrška je način povećanja dostupnosti usluga rane intervencije. Moguće ju je primjenjivati u radu s roditeljima djece s različitim teškoćama.

Svrha ovog tečaja je definiranje smjernica za provedbu virtualne podrške u ranoj intervenciji. Tečaj je namijenjen stručnjacima koji rade u području rane intervencije (edukacijski rehabilitator, logoped, radni terapeut, socijalni radnik, psiholog, fizioterapeut). Ove smjernice usredotočene su na provođenje sinkrone virtualne podrške kroz podučavanje i podržavanje roditelja u prirodnom okruženju, no bit će spomenuti i ostali načini i modeli provedbe virtualne podrške. 

Glavne vrijednosti kojima su se vodile autorice ovog tečaja su usmjerenost na obitelj, podučavanje u prirodnoj okolini djeteta kroz svakodnevne rutine, aktivna uloga roditelja u cjelokupnom procesu te jačanje roditeljskih vještina putem partnerskog odnosa sa stručnjacima, a to su ujedno i osnovni principi rada u ranoj intervenciji.

Tečaj je oblikovan u informativne svrhe kao pomoć stručnjacima u procesu odlučivanja o provođenju usluga koji treba biti u skladu s postojećim znanstvenima dokazima i kliničkim konsenzusom. Tečaj ne predstavlja klinički savjet. Krajnju odluku o skrbi za korisnika mora donijeti stručnjak sam, uzimajući u obzir procijenjene potrebe, snage i sklonosti svakog djeteta i roditelja, kao i raspoložive resurse. Tečaj ne predstavlja pravni savjet.

Znanja i kompetencije potrebne za pristup tečaju:

  • formalno obrazovanje: edukacijski rehabilitator, logoped, radni terapeut, fizioterapeut, psiholog, socijalni radnik i stručni djelatnici sa specifičnom specijalizacijom iz područja rane intervencije
  • iskustvo: minimalno 1 godina rada u programima rane intervencije
  • temeljna znanja o ranom razvoju, razvojnim i socijalnim rizicima te razvojnim odstupanjima
  • razvijene vještine potrebne u radu s roditeljima djece s razvojnim rizicima te osnove sistemskog pristupa obiteljima

Za sudionike koji uspješno završe tečaj bit će organiziran Zoom sastanak o čemu će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Napomena:

Dozvola dobivena za prikazivanje videa i slika odnosi se isključivo na ovu edukaciju. Zabranjena je bilo kakva daljnja distrubucija slika i videa.